1. خانه
  2. کتاب
  3. مدیریت خشم نوجوانان با روش ذهن آگاهی
  1. خانه
  2. /
  3. کتاب
  4. /
  5. مدیریت خشم نوجوانان با روش ذهن آگاهی

مدیریت خشم نوجوانان با روش ذهن آگاهی

17,000 تومان
دسته: کتاب

این صرفا یک کتاب نیست، بلکه یک قایق نجات و ناجی زندگی است. ابزاری برای یافتن آزادی درونی و روش هایی برای مراقبه است که به احساس خوشحالی بیشتر و سلامتی ما می انجامد. کسی را قضاوت نمی کند، بلکه از رویکردی منسجم برای مواجه شدن با خشم استفاده می کند. هوشمند و جامع است و مراقبه هایی را برای شناخت و مدیریت خشم به همراه دارد.

با خواندن این کتاب نوجوانان یاد می گیرند به “ذهن هوشیار” خود اطمینان کنند و در مورد اعمال ، افکار و احساسات خود به درستی نتیجه گیری کنند.

این کتاب برای نوجوانان نوشته شده است، ولی در حقیقت برای همه مناسب است.

و به درمانگران نیز کمک می کند تا روش های نوین رویکرد ذهن آگاهی را فرا گیرند

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

محصولات مرتبط

مدیریت خشم نوجوانان با روش ذهن آگاهی

17,000 تومان

دسته:

توضیحات

این صرفا یک کتاب نیست، بلکه یک قایق نجات و ناجی زندگی است. ابزاری برای یافتن آزادی درونی و روش هایی برای مراقبه است که به احساس خوشحالی بیشتر و سلامتی ما می انجامد. کسی را قضاوت نمی کند، بلکه از رویکردی منسجم برای مواجه شدن با خشم استفاده می کند. هوشمند و جامع است و مراقبه هایی را برای شناخت و مدیریت خشم به همراه دارد.

با خواندن این کتاب نوجوانان یاد می گیرند به “ذهن هوشیار” خود اطمینان کنند و در مورد اعمال ، افکار و احساسات خود به درستی نتیجه گیری کنند.

این کتاب برای نوجوانان نوشته شده است، ولی در حقیقت برای همه مناسب است.

و به درمانگران نیز کمک می کند تا روش های نوین رویکرد ذهن آگاهی را فرا گیرند

فهرست
به کمک نیاز دارید؟