خدمات درمانی و روانشناسی کلینیک دکتر آذر متین

روانشناسی چیست؟

روانشناسی علمی است که با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی به نحوه عملکرد فرآیند‌های ذهنی میپردازد و به عبارت دیگر به رفتارهای روانی فرد می‌پردازد و شامل مباحثی مانند احساس، ادراک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش، حافظه و بسیاری از موارد درونی بدن انسان می‌باشد. شاید مفهوم اصلی آن برای افراد جامعه بدرستی تعریف نشده باشد و افراد از مشاوره گرفتن از روانشناس برای تغییر عملکرد در زندگی می‌گریزند. در واقع روانشناسی یکی از شاخه‌های علم تجربی میباشد که به شناسایی رفتارهای انسانی می‌پردازد.

وبینار و کارگاه‌های آموزشی دکتر آذر متین

برای ارتباط با ما میتوانید با شماره  226652811 تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید  info@azarmatin.com

فهرست
به کمک نیاز دارید؟