null
مشاوره خانواده


در سنجش‌های روان‌شناختی، آزمون‌هایی با هدف تعیین ویژگی‌های هوشی و شخصیتی افراد طرح و اجرا می‌شوند.

  1. خانه
  2. >
  3. خدمات ما
  4. >
  5. مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده یا خانواده درمانی, شکلی از مشاوره و درمان است که در آن, خانواده واحد درمان محسوب می‌شود و طی آن, رفتار و اعمال اعضای خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. از این حیث, وقتی مشاور یا درمانگر با یک والد و یک فرزند, هردو والد و یک فرزند یا هر آمیزه دیگری از اعضای خانواده کار می‌کند, درمان به عنوان خانواده درمانی یا مشاوره خانواده در نظر گرفته می‌شود.

دکتر متین در جلساتی مستمر تا زمان حل مشکل، همراه و همگام شما خواهد بود.

اخبار و مقالات

برای ارتباط با ما میتوانید با شماره  226652811 تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید info@azarmatin.com

فهرست
به کمک نیاز دارید؟