نوشته های دکتر آذر متین

اخبار و مقالات

چرا باید با خودمان مهربان‌تر باشیم؟

با این چند تغییر ساده در سبک زندگی تان امید به زندگی را افزایش دهید.

کاربرد مدل انضباط مثبت در کلاس درس

پنج راهکار برای مدیریت خشم

چه عواملی روی امید به زندگی تاثیرگذار هستند؟

چگونه می‌توانیم شفقت ورزی به خود را به کودکان آموزش دهیم؟

رابطه عاطفی در زندگی مشترک

رابطه عاطفی در زندگی مشترک

تاثیرات ذهن آگاهی روی کارمندان

تاثیرات ذهن آگاهی روی کارمندان

فرزندپروری بر اساس نظریه انضباط مثبت

فرزندپروری بر اساس نظریه انضباط مثبت

ترس کودکان از کرونا

ترس کودکان و کرونا

فهرست
به کمک نیاز دارید؟